Medikal Turizm Nedir?

Medikal Turizm Nedir?
Medikal Turizm Nedir?
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Medikal turizm, tıp turizmi, tıbbi seyahat, sağlık turizmi veya küresel sağlık hizmetleri olarak da adlandırılmaktadır. Bu turizm başlangıçta, seyahat acenteleri ve kitle iletişim araçları tarafından sağlık hizmeti almak için, uluslararası sınırları geçerek hızla büyüyen uygulamayı tanımlamak için, oluşturulan bir terimdir. Bu yazıda medikal turizm nedir, maliyeti, kalitesi, tedavi türleri ve medikal turizmin tarihi hakkında bilgiler […]

Medikal turizm, tıp turizmi, tıbbi seyahat, sağlık turizmi veya küresel sağlık hizmetleri olarak da adlandırılmaktadır. Bu turizm başlangıçta, seyahat acenteleri ve kitle iletişim araçları tarafından sağlık hizmeti almak için, uluslararası sınırları geçerek hızla büyüyen uygulamayı tanımlamak için, oluşturulan bir terimdir. Bu yazıda medikal turizm nedir, maliyeti, kalitesi, tedavi türleri ve medikal turizmin tarihi hakkında bilgiler yer almaktadır.

İçindekiler

Medikal Turizm Nedir?Medikal Turizm Nedir?

Medikal turizm, tıbbi bakım için ikamet edilen ülke dışına seyahat etme süreci olarak tanımlanabilir. Bu turizmin popülaritesindeki artış, politikacıların, araştırmacıların ve medyanın dikkatini çekmiştir. Başlangıçta bu terim, hastaların kendi ülkelerinde bulunmayan tedavileri olmak için, daha az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere seyahatlerini ifade etmekteydi. Yani insanlar, sağlık hizmetlerine erişmek için daha zengin ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere seyahat ederken, günümüzde hasta hareketliliğinde hem niteliksel hem de niceliksel değişimler yaşanmaktadır. Bu tür bir değişim çoğunlukla, daha az gelişmiş ülkelerdeki nispeten düşük maliyetli tedavi, ucuz uçuşların mevcudiyeti ve tıbbi hizmetlerin mevcudiyeti hakkında artan pazarlama ve çevrimiçi tüketici bilgilerinden kaynaklanmaktadır. Medikal turizm kavramına gerçekten turizm kelimesini koyan sebep, insanların tıbbi işlemden sonra sıklıkla yabancı ülkede kalmalarıdır. Böylece kişiler, gezerek, günlük geziler yaparak veya diğer geleneksel turizm faaliyetlerine katılarak ziyaretlerinden yararlanabilirler.

Medikal Turizmde Maliyet

Medikal turizm, önümüzdeki on yılda önemli ölçüde artması beklenen dünya çapında, milyarlarca dolarlık bir olguyu temsil etmektedir. Sağlık hizmetleriyle ilgilenen birey için, yurtdışında tıbbi bakım alma kararında yer alan anahtar faktör maliyettir. Dünyanın birçok bölgesinde sağlık hizmetleri maliyetleri hızla arterken, birçok işveren ve sigorta şirketi medikal turizm maliyeti düşürmenin bir yolu olarak görmeye başlamıştır. Dünyanın dört bir yanında birçok ülke, bu gelişmekte olan pazardan mali faydalar görmeye başlamışlardır, bu nedenle önemli ölçüde daha düşük fiyatlarla birinci sınıf tıbbi hizmetler sunulmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki klinik ve hastanelerin fiyatlarını düşürmelerinin başlıca nedeni, doğrudan ülkenin ekonomik durumu ile ilgilidir. Ülkenin kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası ile doğrudan korelasyon gözlenmektedir ki bu, gelir düzeylerini temsil etmektedir. Sonuç olarak medikal turizmi teşvik eden ülkelerde ameliyat fiyatları ABD’ye göre % 30 ila % 70 daha düşüktür.

Medikal Turizmde Kalite

Sağlık sektöründe hizmet kalitesinin iki ana bileşeni vardır; teknik veya mekanik kalite ve hizmet verilebilir veya işlevsel kalite. Hastaların tanı algoritmasının merkezinde teknik ekipman yer alırken, fonksiyonel kalite sağlık merkezlerinde personel, hemşire ve en önemlisi doktorların ve asistanların hastaya yönelik hizmetler gibi sunulan hizmetler ölçülür. Bununla birlikte medikal turizm endüstrisindeki hizmet kalitesi, müşteri çekmede hayati bir rol oynamaktadır. Medikal turizmin kabul edilmesinin önündeki temel engellerden biri, yetersiz kalite algısıdır. Bunun üstesinden gelmenin anahtarı, uluslararası kabul görmüş bir kurumdan akreditasyon yoluyla yeterli pazarlama stratejileri ve kalite değerlendirmesi kullanmaktır. Bu tür bir akreditasyon, sağlık hizmetlerinin kalitesine olan güveni güçlendirmek için çok önemlidir. Akreditasyonun ardından sanayileşmiş ülkelerdeki saygın hastaneler veya sağlık bakım sistemleri ile bir bağlantı olursa, bu güven daha da güçlü olabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları akredite edildikten ve uluslararası sevk ağlarının bir parçası olduktan sonra, riskler açısından uygun şekilde derecelendirilebilmektedirler.

Medikal Turizm Nedir?Medikal Turizmde Tedavi Türleri

Farklı tedavi kategorileri ve bunların mevcudiyeti de tıp turizmine girme kararında önemli bir faktördür. Medikal turizm gezileri sırasında hastaların izlediği en yaygın prosedür türleri, isteğe bağlı kozmetik cerrahi, diş hekimliği, organ nakli, kalp cerrahisi ve ortopedik cerrahidir. Bununla birlikte, çeşitli temel tedavilerden farklı geleneksel ve alternatif tedavilere kadar çok çeşitli hizmetler medikal turizm yoluyla elde edilebilir. Ayrıca üreme turizmi ve üreme için dış kaynak kullanımı gün geçtikçe popülaritesini arttırmaktadır, bu da vekil gebelik için yurtdışına seyahat etme uygulamasıdır. Bu uygulama in vitro fertilizasyon ve diğer yardımcı üreme teknolojisi yöntemleriyle yapılmaktadır.
Maliyete ek olarak, medikal turizm artışından sorumlu olan diğer önemli faktör erişimdir. Ya teknolojinin mevcut olmaması ya da ülkelerdeki yasaklar nedeniyle eksikliği, daha sonra medikal turizme yol açabilir. Yaygın örnekler sitoplazmik transfer veya kök hücre tedavisidir.

Medikal Turizm Tarihi

Sağlık ve tıbbi nedenlerle seyahat etme pratiğinin uzun bir geçmişi vardır. Eski uygarlıklar bile mineral kaplıcaların ve kutsal tapınak banyolarının iyileştirici etkilerini fark etmişlerdir. Örneğin, Sümerler dört bin yıldan daha uzun bir süre önce kaplıcaların etrafında, içinde akan havuzlu tapınakları da içeren sağlık kompleksleri inşa etmişlerdir. Antik Romalılar ise termal sağlık kaplıcalarına sahip tatil köyleri inşa etmişler ve terapötik tapınaklar Yunan bölgesi boyunca gelişmiştir. Eski Yunanlılar, rüyalardaki farklı rahatsızlıklara çare bulduğuna inanılan şifa tanrısı Asklepios’un kutsal alanına yaptıkları seyahatlerle bilinmektedir. Bu kutsal alan aslında Saronik Körfezi’nde Epidauria adlı küçük bir bölgedir, günümüzde bilindiği kadarıyla tıp turizminin doğum yeri olarak kabul edilir.

Avrupa

Modern bir eğlence tesisi konseptinin geliştirilmesinden on altıncı ve on yedinci yüzyıldaki Avrupalılar sorumludur. Birleşik Krallıktaki sahil beldeleri (Blackpool veya Margate gibi), İngiliz seçkinlerinin deniz sularında ve deniz havasında gerçek iyileştirici güçler olduğuna dair inancı nedeniyle inşa edilmiştir. Çok kısa bir süre içinde İngiltere, geziyi yapmaya gücü yetenleri barındıran farklı kaplıca kasabaları ve sanatoryumların patlamasına şahit olmuştur. Kaplıcalar ve maden suyu, çeşitli cilt enfeksiyonları, zayıf sindirim ve romatizma gibi hastalıkları iyileştirmek için kullanılmıştır. Anakara Avrupa’da, İsviçre, maden kaynakları (St. Moritz, Lozan, Interlaken ve Baden) çevresinde yetişen çok sayıda kasabası vardır. İnsanlar ayrıca Avusturya (Viyana), Macaristan (Budapeşte) ve Almanya‘ya (Baden-Baden ve Wiesbaden) akın etmişlerdir. Demiryollarının oluşumu, insanların daha uzak kıyı ve sahil beldelerine akışını artırarak, şehirleşmeden eşsiz ve kaçış bir ortamın yanı sıra sağlıklı bir güneş arayışı keyfi olarak görülen şeyi uygulama fırsatı da sağlamıştır.

Kuzey Amerika

Yeni Dünya’nın keşfi, Avrupa’dan gelen tıbbi gezginler için yeni yerler ortaya çıkarmıştır. Hollandalı ve İngiliz sömürgeciler 1600’lerde mineral kaynakların yanı sıra kütükten kulübeler kurmuşlardır. Bu dönemde, Yeni Dünya’daki Yerli Amerikalılar iyileştirme sanatlarında önemli ölçüde ustalaşmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da kaplıcalar turizminin gelişmesi için mineral kaynaklar kullanılmıştır ve çevresinde ilk milli parklar kurulmuştur. Kaynakların fiziksel morfolojisi, dünyanın her yerinden ziyaretçileri çekmeye yardımcı olan kendine özgü doğal manzaralarla sonuçlanmaktadır. Örneğin, Wyoming, ABD’deki Yellowstone Ulusal Parkı gibi.
Medikal Turizm Nedir?On dokuzuncu yüzyılda, Avrupa’dan gelen zengin tüberküloz hastaları, hastalıklarını iyileştirmek için farklı iklim koşulları arayarak sık sık güneybatı Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat etmişlerdir ve orada yaşamaya devam etmişlerdir. Bu tür davranışlar, muhtemelen yaşam kalitesini artırma gibi benzer nedenlerle günümüz yaşam tarzı emekliliğinden ve göçten önce gelir. Bununla birlikte, kozmetik cerrahi, diş bakımı ve diğer prosedürler gibi tedavileri olma niyetiyle seyahat etmek, dünya genelinde yalnızca birkaç on yıl önce başlamış olan nispeten yeni bir olgudur.

Asya

Asya’nın da tıp turizm geçmişi vardır. Japonya‘nın doğal mineral kaynakları zenginliği, yüzyıllar boyunca favori bir sağlık merkezini temsil etmiş ve aynı zamanda günümüzde Japon turizminin merkezi bir özelliği haline gelmiştir. Bu kaynakların mineral içeriğinden gelen iyileştirici güçlere sahip olduğu bilinmektedir. Farklı savaşçı olan kabileler de bu kaynakları fark etmişler ve yaralarını iyileştirmek, acılarını hafifletmek ve savaşlarından iyileşmek için kullanmışlardır.
Ayrıca Yoga ve Ayurvedik tıbbın popülaritesi beş bin yıl önce Hindistan’da artmıştır, sürekli tıbbi gezginler ve ruhani öğrenciler bu alternatif iyileştirme yöntemlerinin faydalarını takip etmek için Hindistan’a akın etmişlerdir. Hindistan, Budizm 2500 yıl sonra ortaya çıktığında Doğu’nun manevi, kültürel ve tıbbi ilerlemesinin merkezi olarak ün kazanmıştır. Ayrıca günümüzde medikal turistler için en popüler yerlerden biridir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Medikal Turizm Nedir?

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Otodia.com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!